رله تایمر تاخیر مدل DOT برنا الکترونیک

تماس بگیرید

رله تایمر تاخیر مدل DOT برنا الکترونیک

رله تایمر تاخیر مدل DOT برنا الکترونیک با تاخیر در وصل آنالوگ از 3 ثانیه تا 60 دقیقه در ولتاژ های مختلف

فروش رله تایمر تاخیر مدل DOT برنا الکترونیک

قیمت رله تایمر تاخیر مدل DOT برنا الکترونیک

مشاوره 09121097382