ساعت فرمان ۲۰A مدل ۱۲B3

تماس بگیرید

 

ساعت فرمان 20A مدل 12B3

ساعت فرمان 20A مدل 12B3 ، دستگاهی است که 50 برنامه روزانه ، هفتگی و ماهانه را تنظیم می کند و رله خروجی اش 20 آمپر می باشد. در حالت روزانه ساعت ، دقیقه و ثانیه ، در حالت هفتگی ساعت ، دقیقه ، ثانیه و روز هفته ، در حالت ماهانه ساعت ، دقیقه ، ثانیه ، روز ماه را تنظیم می کند. این دستگاه از باتری لیتیومی استفاده می کند که قابل تعویض است و تاریخ و ساعت و روزهای هفته  و خطاها ، پیغام های تنظیمی را نمایش می دهد. ساعت فرمان 20A مدل 12B3 قابلیت این را دارد که برنامه ها در روزهای خاص فعال یا غیرفعال شوند. برای خرید ساعت فرمان 20A مدل 12B3 اصل با ما تماس بگیرید.

مشاوره 09357411184