محافظ ولتاژ کولر گازی آنالوگ دوشاخه دار بدون سیم ۳۰ آمپر میکرو MAX

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

محافظ ولتاژ کولر گازی آنالوگ دوشاخه دار بدون سیم ۳۰ آمپر میکرو MAX

محافظ ولتاژ کولر گازی آنالوگ دوشاخه دار بدون سیم ۳۰ آمپر میکرو MAX

  • مورد استفاده جهت کولر گازی
محافظ ولتاژ آنالوگ دوشاخه دار بدون سیم ۳۰ آمپر میکرو MAX
محافظ ولتاژ کولر گازی آنالوگ دوشاخه دار بدون سیم ۳۰ آمپر میکرو MAX

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

مشاوره 09121097382