ولت متر دیجیتال میکرو تک فاز تغذیه ۲۲۰V AC

تماس بگیرید

سیگنال ورودی 0-630 V

ابعاد 96x96x87 mm

صفحه نمایش سه رقمی

مشاوره 09357411184